اخذ ویزای آنلاین و خدمات گردشگری

وقت سفارت ایتالیا

اخذ ویزای ایتالیا که یکی از کشورهای عضو شینگن میباشد پس از گرفتن وقت سفارت انجام میگردد و از زمانیکه مدارک خود را تحویل داده و اتگشت نگاری میکنید بطور معمول 15 روز بعد میتوانید نتیجه را دریافت کنید که البته این زمان ممکن است تغییر کند. 

اگر برای بار نخست هست که درخواست ویزا به سفارت ایتالیا میدهید و قبلا ویزای ایتالیا یا دیگر کشورهای شینگن را نداشته اید  بهتر است که بیش از 15 روز اقامت درخواست نکنید .

ویزای ایتالیا  بصورت توریستی با  اعتبار یکماهه،  سه ماهه، شش ماهه، یکساله، پنجساله میباشد البته این بدین معنی نیست که این مدت زمان میتوانید در این کشور اقامت داشته باشید بلکه بطور مثال با ویزای بمدت یکماه اعتبار حداکثر میتوانید 15 روز در ایتالیا اقامت داشته باشید.