طبق آخرین خبر از اداره مهاجرت کشور آذربایجان تمامی مرزهای زمینی و هوایی بر روی مسافران ایرانی و چینی بسته است و هیچ گونه ویزا تا تاریخ 30 سپتامبر صادر نخواهد شد، و پس از این تاریخ با بررسی مجدد تصمیمات جدید اتخاذ می‌گردد.

 

جهت مسافرین از ملیت‌های دیگر، در صورتی که مشکوک به  کرونا باشند تست گرفته خواهد شد و اگر جواب تست مثبت باشد به مدت 14 روز  بدون قید و شرط قرنطینه خواهند گردید.

 

خاطر نشان می گردد که سایت صدور ویزای الکترونیک آذربایجان در حال حاضر به علت شیوع پاندمی کویید 19 به حالت تعلیق در آمده  و مسافرانی که قصد ورود به این کشور را دارند فقط از طریق سفارت و کنسولگری آذربایجان در کشور متبوعشان می توانند اقدام نمایند.