با توجه به اینکه صدور ویزای امارات شروع شده است، شرایط اخذ ویزا و سفر به امارات به شرح زیر می باشد:

  1. مسافران محترم میبایست پس از اخذ ویزا و  72 ساعت قبل از پرواز تست کرونا داده باشند و در صورت منفی بودن تست اجازه سفر به امارات را خواهند داشت.
  2. بیمه مسافرتی به مدت زمان سفر و اقامت در امارات اجباری میباشد.
  3. در صورتی که به دلیل مشکوک بودن مسافر به کرونا نیاز به انجام مجدد تست در امارات بوده و تست مجدد مثبت باشد، مسافر به مدت 14 روز قرنطینه میشود.
  4. کلیه ی هزینه های قرنطینه اعم از اینکه دولت امارات هتل را تامین کند و یا توسط خود مسافر تامین شود، به عهده مسافر میباشد.
  5. پر کردن فرم تعهدنامه توسط مسافر  مبنی بر اینکه کلیه ی هزینه های درمان و قرنطینه و هزینه هایی که دولت امارات برای بهبودی و سلامت مسافر با شرایط اضطراری بیماری کووید 19 در نظر گرفته است را طی 14 روز متقبل شود ، اجباری میباشد.
  6. مسافر ملزم به نصب اپلیکیشن COVID 19 -DXB بر روی گوشی همراه خود میباشد.