وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر از لغو ویزا و روادید بین دو کشور ایران و روسیه در آینده نزدیک را داد.

از سال 1393 طی رایزنیهائی که بین دو کشور ایران و روسیه مبنی بر لغو ویزا و روادید برقرار گردید، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود و در همان سال نیز تسهیلاتی جهت صدور ویزای روسیه برای ایرانیان انجام گردید اما در آن زمان لغو ویزای دو طرفه انجام نگردید و مسکوت ماند.

در سال 1395 پیشنهادی از طرف روسیه مطرح گردید که ویزای گروهی شامل طرح لغو ویزای دو طرفه گردد که علیرغم تایید اولیه بین طرفین امضا نگردید.

در این خصوص وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار است به همراه هیئتی به زودی عازم روسیه شوند و تفاهم نامه ای که در این زمینه قبل از شیوع کرونا آماده گردیده بود به امضای نمایندگان دو کشور ایران و روسیه برسد تا پس از این مسافران بتوانند بدون مراجعه به سفارت در بدو ورود به فرودگاه مقصد ویزای خود را دریافت کنند.

در حال حاضر مرزهای  هوایی و زمینی بسته بوده و پروازهای خارجی نیز بیشتر اقدام به جابجایی مسافرینی می نمایند که اقامت آن کشور را دارا هستند که البته این امر منوط به ارائه برگه سلامت و رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد نظر می‌باشد.

در حال حاضر هنوز ویزای توریستی کشورهای مختلف صادر نمی گردد.