سلطان هیثم بن طارق در فرمان سلطنتی به 157 مهاجر در این کشور تابعیت عمانی اعطا می کنند.

این اولین بار نیست که سلطان عمان تابعیت را صادر می کند. اوایل دسامبر سال گذشته ، وی تابعیت 32 مهاجر را اعطا کرد.

مهاجران متقاضی دریافت تابعیت عمان و دریافت گذرنامه عمانی باید برنامه ای را با هزینه 600 ریال عمان تنظیم کنند ، در حالی که طبق گفته وزارت کشور ، همسر یا همسران مهاجرین عمان نیاز به پرداخت 300 ریال عمان دارند.

متقاضیان باید ثابت کنند که در عمان زندگی و کار می کنند و هیچ پرونده قضایی علیه آنها تشکیل نشده است. آنها همچنین باید گواهی پزشکی ارائه دهند تا اثبات کنند که بیماری های واگیردار ندارند.

مدارک مورد نیاز

درخواست برای اخذ تابعیت عمان یا پس گرفتن آن ، طبق قانون ، هزینه 200 ریال عمان را خواهد داشت.

مهاجران متقاضی تابعیت عمان برای گرفتن تابعیت باید تعدادی از معیارها را داشته باشند و باید 12 مدرک ارائه دهند.

مطابق قانون ، مهاجران خارجی هنگام ارائه درخواست تابعیت باید اسناد زیر را ارائه دهند: کپی گذرنامه با ویزای معتبر ، کپی شناسنامه شخصی یا شناسنامه مشابه ، کپی کارت اقامت معتبر ، کپی از سند ازدواج در صورت ازدواج ، و همچنین کپی گذرنامه همسر و سایر فرزندان. در صورت ازدواج با یک زن عمانی ، باید یک نسخه از گواهی وی برای ازدواج با یک خارجی ارائه گردد، یک گواهی عدم سوءپیشینه از عمان و دیگری از کشوری که از آن آمده است ، یک گواهی پزشکی معتبر برای اثبات عدم داشتن بیماری های واگیردارارائه شود. فیش حقوقی و یا سندی از کارفرما که نشان دهنده دریافت حقوق می باشد، گواهی سفارت کشورش مبنی بر اینکه وی مجاز به ضبط گذرنامه اصلی خود است ، اثبات کتبی قصد سوent استفاده از گذرنامه فعلی خود ، اعلامیه کتبی در وزارتخانه که شامل نام تمام فرزندان زیر سن قانونی و اسناد آنها.

اقامت دائم عمان

هرکسی که تابعیت عمان را بدست آورد باید برای دریافت گذرنامه عمان به وزارتخانه معرفی شود و باید به عنوان یک مقیم طولانی مدت عمان باقی بماند.

در ماده 16 این قانون آمده است: "هر کس تابعیت عمان را دریافت می کند باید ظرف شش ماه به وزارت کشورعمان مراجعه کند تا مراحل لازم برای گذرنامه عمان را برای وی و فرزندان زیر سن قانونی که به طور خودکار آن را دریافت می کنند ، انجام دهد."

مهاجرانی که این روال را آغاز می کنند باید آزمون زبان عربی را انجام دهند. این امتحان می تواند به صورت کتبی باشد ، یا می تواند مصاحبه ای به زبان عربی در وزارتخانه باشد. مهاجرانی که در امتحان قبول نشوند ، می توانند پس از گذشت شش ماه آن را تکرار کنند ، اگرچه چهاربار فرصت برای تکرار آن را دارند.

 

شهروندان جدید عمان در طول ده سال پس از به دست آوردن تابعیت خود نمی توانند یک باره شش ماه را در خارج از کشور بگذرانند ، مگر اینکه از وزارت کشور مجوز دریافت کنند.