طبق اعلام مقامات عمان، پلیس سلطنتی این کشور اقدام به صدور مجدد ویزای کاری (ویزای اقامتی) برای درخواست دهندگان نموده است.

صدور ویزای کاری عمان که به علت شیوع پاندمی کووید-19 طی 8 ماه گذشته متوقف شده بود، هم‌اکنون قابل درخواست شده است. طبق اعلام مقامات در روز یکشنبه 9 آذرماه 99، افراد میتوانند درخواست خود را ثبت نمایند و در صورتی که واجد شرایط باشند ویزای آنها صادر خواهد شد.

از ابتدای این ماه، عمان اقدام به صدور ویزای خانوادگی به همراه ویزای تجاری عمان کرده بود که آنها نیز در طی 8 ماه گذشته صادر نمیشدند.