با توجه به عدم وجود سفارت آمریکا در ایران سالهاست که در کشورهای دیگر نظیر امارات، ارمنستان، ترکیه که  اصطلاحا سفارت های اصلی برای ایرانیانی که نیاز به وقت مصاحبه سفارت آمریکا دارند انجام می گردد و البته سفارت آمریکا در  کشورهایی نظیر عمان، قطر ، پاکستان، آذربایجان نیز خدمات وقت مصاحبه انجام می دهند که مشهور به سفارتهای فرعی هستند اما این نکته حائز اهمیت است که مسافران زیادی تصور می کنند که الزاما سفارتهای اصلی آمریکا جوابدهی بهتری دارند و بخاطر همین معمولا وقتهای دیرتری را در اختیار متقاضیان وقت سفارت آمریکا می گذارند. این تصور کاملا اشتباه هست و در لحظه نوشتن این مطلب وقتهای سفارت آمریکا در عمان جهت درخواست ویزای توریستی آمریکا در سه ماه آینده در دسترس عزیزان می باشد و در صورتیکه متقاضی قبلا به آمریکا یا کانادا، کشورهای حوزه شینگن، انگلیس  سفر کرده باشد درصد قبولی بسیار بالایی خواهد داشت.


درخواست ویزای تحصیلی و دانشجویی نیز برای سه ماه  آینده برای سفارت آمریکا در قطر در دسترس می باشد و حتی درخواست تغییر تاریخ برای زمان زودتر نیز در دسترس می باشد .


در مورد سفارت آمریکا در پاکستان نیز اکثر درخواست های ویزا دانشجویی و تحصیلی می باشد.


علت اینکه تصور عامه بر این است که سفارتهای آمریکا در امارات و ارمنستان یا ترکیه بهتر است به این دلیل هست که سالهای سال این سه کشور درخواست های ایرانیان را قبول و بررسی می کنند اما در چند سال اخیر سفارتهای آمریکا در کشورهای قطر، عمان، پاکستان نیز درخواست های  مصاحبه سفارت آمریکا را برای ایرانیان راه اندازی کرده اند.


اگر بخواهیم صادقانه سوال بسیاری از دوستان متقاضی وقت سفارت آمریکا را پاسخ بدهیم بهتر است در زمان نوشتن این مطلب بگوییم در صورتی که زمان مصاحبه برایتان ملاک نیست بهترین سفارت آمریکا از جهت آماری برای ویزای توریستی آمریکا، سفارت آمریکا در ارمنستان و  در وهله بعد اگر زمان مصاحبه برایتان مهم هست و در عین حال نتیجه گیری هم برایتان قطعا اهمیت دارد سفارت آمریکا در عمان بهترین گزینه می تواند باشد.


و اگر باز هم بخواهیم روراست باشیم در حال حاضر و در زمان نوشتن این متن بهترین سفارت از لحاظ پاسخ دهی برای ویزای دانشجویی و تحصیلی آمریکا بدون تردید سفارت آمریکا در قطر می باشد و پس از آن با فاصله ارمنستان و پاکستان در رده بعدی هستند.


سفارت آمریکا در دبی طبق آمار مراجعه کنندگان چه توریستی و چه دانشجویی و تحصیلی در حال حال حاضر آمار خوبی نیست مضاف بر اینکه وقتهای طولانی مدت در دسترس هست و امکان وقت در آینده نزدیک را ندارد.


در مورد ویزای دانشجویی و تحصیلی هم برخلاف پاسخ دهی سفارت آمریکا در عمان که به درخواستهای توریستی خصوصا اگر سابقه سفر قوی داشته باشند روی خوش نشان می دهد در مورد درخواستهای ویزای دانشجویی با سختگیری بسیار عمل می کند.


سخن آخر اینکه این  آمارها بر مبنای صحبتهای بسیاری از مسافرانی که در خواستهای توریستی یا دانشجویی و تحصیلی گرد آوری شده تنظیم شده اما قطعا ممکن است دوستانی خلاف این نظر را داشته باشند چون ممکن است تجربه متفاوتی از سفارت های آمریکا در کشورهای دیگر داشته باشند و نظرشان محترم هست ولی این  آمار با توجه به نظرات تعداد کثیری از درخواست کنندگان سفارت آمریکا تنظیم شده که پس از مصاحبه تجربیات خود را با ما به اشتراک گذاشته اند.