اخذ ویزای آنلاین و خدمات گردشگری
برای اطلاع از نرخ همکار با ما تماس بگیرید یا اینجا کلیک کنید

تعیین وقت سفارت آمریکا، پرداختی سفارت آمریکا، مشاوره وقت آمریکا

هزینه‌های وقت سفارت آمریکا

 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در دبی (امارات) 230 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در دبی یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
  ۱۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در دبی یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در دبی 260 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در امارات ( دبی ) MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از دبی
  ۱۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در امارات ( دبی ) MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از دبی
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در عمان 240 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در عمان یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE + در حال حاضر رسید جهت پرداختی سفارت آمریکا
  ۱۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در عمان یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE + در حال حاضر رسید جهت پرداختی سفارت آمریکا
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در عمان 270 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداحتی سفارت آمریکا در عمان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از عمان
  ۱۶,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداحتی سفارت آمریکا در عمان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از عمان
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در قطر 240 $
  پرداختی سفارت آمریکا در قطر صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد. سفر هالیدی در کوتاه ترین زمان ممکن واریزی سفارت آمریکا MRV FEE را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در قطر دریافت کرده اید.
  ۱۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  تومان
  پرداختی سفارت آمریکا در قطر صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد. سفر هالیدی در کوتاه ترین زمان ممکن واریزی سفارت آمریکا MRV FEE را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در قطر دریافت کرده اید.
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در قطر 270 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداختی سفارت آمریکا در قطر MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از قطر
  ۱۶,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداختی سفارت آمریکا در قطر MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از قطر
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در لبنان 250 $
  پرداختی سفارت آمریکا در بیروت فقط به صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد و سفر هالیدی در اسرع وقت این کار را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در لبنان دریافت کرده اید.
  ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ تومان
  تومان
  پرداختی سفارت آمریکا در بیروت فقط به صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد و سفر هالیدی در اسرع وقت این کار را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در لبنان دریافت کرده اید.
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در لبنان 280 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در لبنان ( بیروت ) + ثبت نام نهائی و تعیین وقت از سفارت آمریکا در لبنان
  ۱۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در لبنان ( بیروت ) + ثبت نام نهائی و تعیین وقت از سفارت آمریکا در لبنان
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در پاکستان 250 $
  واریزی وقت سفارت آمریکا در پاکستان بصورت اینترنتی نمی باشد و باید فردی پاکستانی واریزی را در بانک انجام دهد که این خدمات را سفرهالیدی انجام می دهد.واریز هزینه MRV FEE فوری
  ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ تومان
  تومان
  واریزی وقت سفارت آمریکا در پاکستان بصورت اینترنتی نمی باشد و باید فردی پاکستانی واریزی را در بانک انجام دهد که این خدمات را سفرهالیدی انجام می دهد.واریز هزینه MRV FEE فوری
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در پاکستان 280 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در پاکستان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از پاکستان
  ۱۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در پاکستان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از پاکستان
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در ارمنستان 230 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در ارمنستان یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت MRV FEE
  ۱۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در ارمنستان یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت MRV FEE
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در ارمنستان 260 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در ارمنستان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از ارمنستان
  ۱۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در ارمنستان MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از ارمنستان
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در استانبول 230 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در استانبول یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
  ۱۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در استانبول یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در استانبول 260 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در استانبول + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از استانبول
  ۱۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در استانبول + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از استانبول
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در آنکارا 230 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در آنکارا یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
  ۱۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در آنکارا یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در آنکارا 260 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در آنکارا MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از آنکارا
  ۱۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در آنکارا MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از آنکارا
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در باکو ( آذربایجان) 240 $
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در باکو یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
  ۱۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  تومان
  مدارک لازم : اسکن پاسپورت + در صورت ثبت نام اولیه در سایت سفارت آمریکا در باکو یوزر و پسورد ورود جهت پرداخت هزینه MRV FEE
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در باکو ( آذربایجان ) 270 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در آذربایجان ( باکو ) MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا در باکو
  ۱۶,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در آذربایجان ( باکو ) MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا در باکو
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در گرجستان 250 $
  پرداختی سفارت آمریکا ( پرداخت هزینه MRV FEE ) در گرجستان به صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد. سفر هالیدی در کوتاه ترین زمان ممکن واریزی سفارت آمریکا را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در گرجستان دریافت کرده اید..
  ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ تومان
  تومان
  پرداختی سفارت آمریکا ( پرداخت هزینه MRV FEE ) در گرجستان به صورت واریز بانکی انجام می گردد و امکان پرداخت با کردیت کارت وجود ندارد. سفر هالیدی در کوتاه ترین زمان ممکن واریزی سفارت آمریکا را انجام می دهد. مدارک لازم : اسکن پاسپورت + فیش واریزی که از سایت سفارت آمریکا در گرجستان دریافت کرده اید..
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در گرجستان 280 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداحتی سفارت آمریکا در گرجستان ( هزینه MRV )+ ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از گرجستان
  ۱۶,۸۶۴,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + پرداحتی سفارت آمریکا در گرجستان ( هزینه MRV )+ ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا از گرجستان
 • پرداختی Sevis Fee برای ویزای F1 و M1 380 $
  واریز Sevis Fee برای ویزای F1 و M1
  ۲۲,۸۸۷,۰۰۰ تومان
  تومان
  واریز Sevis Fee برای ویزای F1 و M1
 • تعیین وقت سفارت آمریکا در کنیا 270 $
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در کنیا MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا در کنیا
  ۱۶,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  تومان
  پکیج کامل وقت سفارت شامل: پر کردن فرم DS-160 + ثبت نام جهت تعیین وقت + واریزی سفارت آمریکا در کنیا MRV FEE + ثبت نام نهائی و تعیین وقت سفارت آمریکا در کنیا
 • پرداختی وقت سفارت آمریکا در کنیا 240 $
  پرداخت هزینه MRV و گرفتن وقت فوری سفارت آمریکا در کنیا
  ۱۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  تومان
  پرداخت هزینه MRV و گرفتن وقت فوری سفارت آمریکا در کنیا

نمونه عکس ویزای آمریکا

کشور آمریکا یکی از مقاصدی بوده که از قدیم متقاضیان زیادی را برای سفر و یا مهاجرت به سمت خود جذب می کرده است. در واقع یکی از مکان های محبوب برای سفر و گردشگری بوده است. اگر شما هم جزو این دسته افراد هستید می بایستی با انواع ویزای آمریکا آشنا شوید. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات کاملی را در این خصوص برای شما عزیزان بیان کنیم.

ویزای آمریکا برچسب، لیبل و یا تمبری است که بر روی پاسپورت شما ثبت می شود و بدین معنا است که شما اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهید داشت. پروسه اخذ ویزای آمریکا دارای مراحل متعددی است و ممکن است طی پروسه دریافت ویزا شما با مشکلاتی هم چون ناقص بودن مدارک و یا ریجکتی آن مواجه شوید. البته آژانس مسافرتی سفر هالیدی با داشتن چندین سال سابقه موفق در زمینه اخذ ویزای آمریکا به شما عزیزان کمک خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای آمریکا

همان طور که می دانید بسته به هدف شما از سفر و یا روش مهاجرتی هر کدام از این مسیرها مدارک خاص خود را نیاز دارد اما به صورت کلی مدارکی که شما برای ویزای آمریکا نیاز دارید شامل موارد زیر است :

 • برگه تائیدیه وقت مصاحبه
 • 1 قطعه عکس
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت
 • ترجمه پرینت حساب بانکی
 • سند ازدواج یا طلاق
 • تمامی مدارک پزشکی و آزمایشگاهی
 • گواهی تمکن مالی
 • آیدی صفحات شما در فضای مجازی

لازم به ذکر است که نمی توان برای همه ویزاهای آمریکا هزینه ثابتی را در نظر گرفت، زیرا هر کدام از انوع ویزاها هزینه های خاص خودش را دارد. در ادامه به بررسی انوع ویزاهای این کشور خواهیم پرداخت.

انواع ویزاهای آمریکا

ویزای تنوع نژادی (لاتاری): یکی از جذاب ترین روش های سفر و مهاجرت به آمریکا لاتاری است که شاید بارها این اسم به گوشتان خورده باشد. در این روش دولت آمریکا به صورت قرعه کشی سالانه حداکثر 50 هزار ویزا تنوع نژادی را در اختیار مردم جهان قرار می دهد. برای شرکت در این قرعه کشی شرط خاصی وجود ندارد و تنها می بایستی جزکشورهای مجاز در لیست قرعه کشی باشید و همچنین مدرک 12 ساله دیپلم خود را نیز کسب کرده باشید

ویزای توریستی آمریکا: همانطور که می دانید یکی از زیباترین و جذاب ترین مقاصد تفریحی دنیا متعلق به آمریکا است. از این رو افرادی که قصد سفر به این کشور را داشته باشند می توانند با اخذ ویزای توریستی آمریکا به این کشور سفر کنند. ویزای این کشور به 2 صورت B-1 و یا B-2 می باشد. افرادی که قصد کار موقت در این کشور را دارند ویزای B-1 و افرادی که می خواهند برای تفریح و یا درمان به این کشور سفر کنند می بایستی ویزای B-2 را دریافت کنند.

ویزای تحصیلی آمریکا: افرادی که قصد داشته باشند در این کشور مشغول به تحصیل شوند مطمئنا می دانند که بهترین دانشگاه های جهان در این کشور قرار دارند. از این رو به منظور تحصیل در آمریکا می بایستی ویزای تحصیلی این کشور را دریافت نمایند. البته برای این منظور می بایستی از یکی از دانشگاه های این کشور و یا موسسات آموزشی پذیرش دریافت کنند.

ویزای بازدید کننده آمریکا: این یک ویزای غیر مهاجرتی است و برای افرادی صادر می شود که قصد بازدید از کشور آمریکا با اهداف علمی، فرهنگی و یا کسب آموزش های پزشکی و یا تجاری را دارند. همچنین محققان و اساتید دانشگاه ها نیز برای سفر به آمریکا از این نوع ویزا استفاده می کنند. این نوع ویزا با نام J1 نیز شناخته می شود و امکان صدور همزمان ویزا برای همراهان شخص متقاضی نیز وجود دارد.

ویزای کار آمریکا: افرادی که قصد دارد وارد این کشور شده و در آمریکا مشغول به کار شوند می بایستی ویزای کار این کشور را اخذ نمایند. برای اخذ این نوع ویزا می بایستی از طرف کارفرمای آمریکایی یک پیشنهاد کار داشته باشید.

ویزای O آمریکا: افرادی که توانایی های خاص در زمینه هنر، تجارت، آموزش و یا در زمینه های دیگر دارند می توانند با استفاده از این نوع ویزا به کشور آمریکا سفر نمایند.

در آمریکا ویزاهای دیگری هم وجود دارد که از آن ها می توان به ویزای خانوادگی که با دعوت از خانواده فرد غیر مقیم صادر می شود، ویزای نامزدی و ازدواج، ویزای سرمایه گذاری و ویزای دیپلماتیک اشاره کرد. برای دریافت ویزای آمریکا می توانید از طریق سایت سفر هالیدی یا تماس با کارشناسان ما اقدام نمایید.

وقت سفارت آمریکا

 

🇺🇸 اولین قدم برای وقت سفارت آمریکا مشخص کردن نوع ویزاست.

🇺🇸 سفارت آمریکا در ایران فعالیتی ندارد و برای مصاحبه باید به کشور دیگری بروید.

🇺🇸 برای گرفتن وقت سفارت نیاز به آماده سازی مدارک تا زمان مصاحبه ندارید.

🇺🇸حداقل چند ماه قبل از سفر به آمریکا اقدام به گرفتن وقت سفارت نمایید.

تعیین وقت سفارت آمریکا

 

🇺🇸 برای گرفتن وقت سفارت آمریکا که در اینجا بیشتر در مورد تحصیلی یا همان دانشجویی و توریستی مد نظر هست باید فرم DS-160 تکمیل گردد.

🇺🇸 جهت پر کردن فرم DS-160 می توانید به سایت سفارت آمریکا وارد شوید و اطلاعات مورد نیاز را کامل کنید.

🇺🇸 در فرم DS-160 مشخص نمایید که سفارت آمریکا در کدام کشور را برای مصاحبه انتخاب می کنید.

🇺🇸 پس از تکمیل فرم DS-160 می توانید به سایت کنسولگری آمریکا رفته و اکانت ایجاد کنید.

🇺🇸 سپس می توانید پس از پرداخت MRV FEE اقدام به گرفتن وقت مورد نظر نمایید.

توصیه مهم:

در صورتی که تا به حال اینکار را انجام نداده اید بهتر است مشاوران و کارشناسان متخصص در اینکار مراحل وقت سفارت آمریکا را انجام دهند.

 

مدارک لازم برای گرفتن وقت سفارت آمریکا

 

فرم DS-160 یا شماره کانفرم DS-160

✅ اسکن یا عکس واضح از صفحه اول پاسپورت

✅ شماره تلفن ثابت و شماره تلفن موبایل

✅ آدرس ایمیل و آدرس پستی، کد پستی

✅ رسید اولیه جهت پرداخت هزینه MRV FEE

✅ فرم I-20 و فرم DS-2019 برای ویزاهای دانشجویی و فرصت مطالعاتی

 

مدارک لازم جهت مصاحبه ویزای توریستی آمریکا

 

🔔 اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار یا بیشتر و پاسپورت های قبلی

🔔 اصل شناسنامه و کارت ملی  و ترجمه این مدارک

🔔 اصل یا کپی دعوتنامه و یا رزرو هتل

🔔 اصل مدارک شغلی یا بازنشستگی و سابقه بیمه ترجمه شده

🔔 اصل سند ملکی و یا هر گونه سرمایه گذاری در بورس و ... ترجمه شده

🔔 پرینت شش ماهه حساب بانکی به زبان انگلیسی

🔔 نامه تمکن مالی  از بانک به زبان انگلیسی

🔔 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت ترجمه شده

🔔  اصل سند ازدواج یا طلاق ترجمه شده

🔔 تاییدیه تعیین وقت سفارت آمریکا

🔔 تاییدیه نهایی فرم  DS-160

🔔 دو قطعه عکس تمام رخ جدید 5*5 با زمینه سفید

 

مدارک لازم جهت مصاحبه ویزای دانشجویی آمریکا

 

🔔 اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار یا بیشتر و پاسپورت های قبلی

🔔 اصل شناسنامه و کارت ملی با ترجمه انگلیسی

🔔 دو قطعه عکس تمام رخ  5*5 جدید با زمینه سفید

🔔 اسناد و مدارک پذیرش دانشگاه در آمریکا

🔔 اصل سند ازدواج یا طلاق با ترجمه انگلیسی

🔔 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت با ترجمه انگلیسی

🔔 تاییدیه تعیین وقت سفارت آمریکا

🔔 تاییدیه نهایی فرم  DS-160 یا فرم DS-2019

🔔 رسید پرداخت SEVIS FEE

🔔 مدارک مالی یا مدارک مالی حمایت کننده

🔔 رزومه تحصیلی

 
سفارت آمریکا در کدام کشورها برای ایرانیان وقت مصاحبه انجام می دهند؟

در زیر چند سفارت آمریکا را نام می بریم:

 

🔔 سفارت آمریکا در امارات

🔔 سفارت آمریکا در ارمنستان

🔔 سفارت آمریکا در ترکیه

🔔 سفارت آمریکا در قطر

🔔 سفارت آمریکا در عمان

🔔 سفارت آمریکا در گرجستان

🔔 سفارت آمریکا در آذربایجان

🔔 سفارت آمریکا در پاکستان

 

نکات مهم ویزای آمریکا

🛑 پس از پرداخت هزینه وقت سفارت آمریکا در کشور مورد نظر نمی توانید این هزینه را برای سفارت آمریکا به کشور دیگری منتقل کنید.

🛑 هزینه پرداختی وقت سفارت آمریکا تا یک سال معتبر است  و پس از آن برای گرفتن وقت جدید نیاز به پرداخت مجدد دارید.

🛑 هزینه پرداختی وقت سفارت آمریکا قابل انتقال به فرد دیگری نیست و در صورت عدم استفاده پس از یکسال فاقد اعتبار است.

🛑 داشتن دعوتنامه از بستگان درجه یک و سابقه سفر به کشورهای اروپایی، کانادا، انگلیس ... شانس دریافت ویزای توریستی آمریکا را بالا میبرد.

🛑 پس از گرفتن وقت سفارت آمریکا اگر بخواهید زمان مصاحبه را تغییر دهید، در صورت بودن وقت در زمان دیگر قابل انجام هست.

🛑 تمام افراد دارای پاسپورت که قصد سفر به آمریکا دارند حتی اگر نوزاد باشند نیاز به تکمیل فرم و پرداخت هزینه وقت سفارت آمریکا دارند.

 

 

 

سفر هالیدی کارگزار مستقیم و بی واسطه وقت سفارت آمریکا

درباره کشور آمریکا

آرزوی دیرینه هر شخصی سفر به کشور آمریکا است اینکه بتوانید چند روزی را در این کشور زندگی و یا اینکه اصلا مهاجرت کند. کشوری که آوازه آن در همه جهان پیچیده است. بازدید از برج های بلند و مراکز خرید متنوع یا تفریحات لوکسی که هر کسی را به سمت خود جذب می نماید. این کشور به عنوان یک مقصد کامل و بدون نقص برای سفر در نظر گرفته می شود. افراد ممکن است به دلایل مختلفی همچون گردشگری، سرمایه گذاری، تحصیل و یا کار وارد آمریکا شوند. هر ساله ایرانیان زیادی نیز در آرزوی رسیدن به این کشور جذاب در صف مسافران و یا مهاجران این کشور هستند. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا جزئیات بیشتری از این کشور را خدمت شما عزیزان بیان کنیم.

معرفی آمریکا

 این کشور با 10 میلیون کیلومتر مربع به عنوان سومین کشور بزرگ در جهان شناخته می شود و از همه جهان همچون سلامت، درآمد، کیفیت آموزشی، امنیت، تحصیلات و مهارت، مسکن و همچنین آب و هوا از موقعیت ها و فرصت های زیادی برخوردار است. در این کشور آزادی مذهبی وجود دارد و هر کسی می توان دین مخصوص به خود را داشته باشد. زبان مردم این کشور به غیر از آمریکایی بیشتر اسپانیایی، چینی، فرانسوی و آلمانی است. پایتخت این کشور واشنگتن دی سی می باشد و واحد رسمی پول آن ها دلار می باشد. جمعیت این کشور نیز در حدود 330 میلیون نفر می باشد. این کشور که دارای 48 ایالت است در نیمکره غربی زمین و در بخش شمال قاره آمریکا قرار گرفته است.

اقتصاد آمریکا

این کشور همواره یکی از قدرتمندترین کشورها در حوزه اقتصاد بوده و در زمینه های مختلف اقتصادی همچون آموزش و سیاست نیز در دنیا جز ابرقدرت ها بوده است. رشد اقتصادی در این کشور در حدود 5 درصد می باشد و به رقم 22490 میلیارد دلار می رسد. نرخ بیکاری در این کشور در حدود 3 درصد است. بیشتر شرکت های بزرگ و تولیدکنندگان مطرح جهان در این کشور حضور دارند و در منطقه به نام سیلیکون ولی مشغول به فعالیت هستند.

ساختار سیاسی آمریکا

این کشور دارای یک جمهوری فدرال مشروطه است که رئیس جمهور، کنگره و نظام قضایی به عنوان سه رکن مهم در مدیریت دولت شریک هستند. قوه مجریه که توسط رئیس جمهور اداره می شود به طول کامل از قوع مقننه و قوه قضاییه مستقل است و کابینه دولت به عنوان مشاوران به رئیس جمهور کمک می کنند. دو حزب اصلی که در این کشور حضور دارند شامل دموکرات ها و جمهوری خواهان هستند. البته احزاب دیگری هم مانند حزب سبز، حزب قانون اساسی و از این دست احزاب نیز وجود دارند. یکی از تفاوت های اصلی که در ساختار سیاسی این کشور وجود دارند این است که قوای سه گانه در این کشور به طول مستقل از یکدیگر مشغول به فعالیت هستند.

ایرانیان در آمریکا

مهاجرت ایرانیان در سه چهار دهه اخیر به امریکا چندین برابر شده است که شامل طبقات متوسط و مرفه جامعه هستند. در سال 2019 جمعیت ایرانیان در آمریکا به 385 هزار نفر رسید و اکنون نیز نزدیک به 1 میلیون نفر جمعیت ایرانی در این کشور ساکن هستند. طبق بررسی های صورت گرفته بیشتر این افراد با هدف تحصیل، کار و یا سرمایه گذاری وارد آمریکا شده اند و در شهرهای بزرگ و معروف این کشور همچون واشنگتن دی سی، سان فرانسیسکو، سیاتل و نیویورک نیز مشغول به فعالیت هستند.

قوانین زندگی در کشور آمریکا

از قوانین مهم این کشور جدی بودن هنگام کار است و شوخی یا برخی رفتارهای زننده ممنوع است. برای ارتباط با مردم این کشور نباید زیاد از خود صمیمیت نشان دهید و همچنین توهین به دین و یا مذهب هر شخصی جرم محسوب می شود. یکی از رسومات مردم این کشور ارام غذا خوردن است و اگر مجوز کار در آمریکا را ندارید کار کردن در این کشور برای شما ممنوع است. توجه داشته باشید که حتما قبل از سفر به آمریکا با قوانین این کشور آشنا شوید چون ممکن است برخی مسائل پیش پا افتاده در کشور شما، در آمریکا جرم محسوب شود. در این کشور مردم در زمینه پوشش خود ازاد هستند و هیچ نوع محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

سفر به آمریکا

یکی از مواردی که در این کشور برای گردشگران اهمیت دارد، امنیت در آمریکا است. در این کشور شما به راحتی می توانید به بخش های مختلف این کشور سفر کرده و از امنیت کافی برخوردار باشید. همچنین وجود سیستم حمل و نقل پیشرفته نیز به رفت و آمد شما عزیزان بسیار کمک خواهد کرد در آمریکا سیستم حمل و نقل بسیار پر سرعت بوده و از تکنولوژی روز دنیا بهره مند است. برای سفر به آمریکا می بایستی ویزای امریکا رو دریافت نمایید بدین منظور می توانید از طریق سایت سفر هالیدی به صورت آنلاین ویزای امریکا را در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه دریافت نمایید.

 

سوالات متداول وقت سفارت آمریکا

برای تعیین وقت سفارت آمریکا چه مراحلی را باید انجام بدهم؟

ابتدا باید فرم مربوطه ( DS-160 ) را تکمیل نمایید و پس از آن در سایت سفارت آمریکا در کشور مورد نظر ثبت نام کرده و سپس پرداخت هزینه وقت سفارت آمریکا را پرداخت نموده تا وقت های سفارت را رویت کنید و از وقت های پیشنهادی یک زمان را انتخاب کنید. شایان ذکر است که قبل از تکمیل فرم DS-160 بررسی فرمایید که کدام کشور را برای وقت سفارت آمریکا انتخاب می کنید و بر همان اساس فرم DS-160 را تکمیل نمایید .

 

با ویزای دانشجویی آمریکا می توانم مشغول به کار شوم؟

بله با ویزای دانشجویی آمریکا می توانید بر اساس مشورت با دانشگاهتان اقدام به جستجوی کار نمایید و در صورت پیدا کردن کار بصورت پاره وقت مشغول به کار شوید.

 

چه مدت زمان نیاز هست ویزای آمریکا صادر گردد؟

جواب این سوال کاملا بر اساس نظر افسر مصاحبه کننده شما متغیر است و می تواند از یک روز تا چند ماه قابل تغییر باشد. در صورتیکه بتوانید افسر پرونده را متقاعد کنید و مدارک قوی مالی، شغلی و ... داشته باشید امکان باصطلاح درجا ویزا شدن را هم دارید.

 

با ویزای توریستی آمریکا می توانم کار کنم ؟

خیر ویزای توریستی آمریکا فقط برای مقاصد توریستی تفریحی و گردشگری صادر می گردد و با این نوع ویزا اجازه کار ندارید. جهت کار فقط می توانید از درخواست ویزای کاری آمریکا اقدام نمایید.

 

مدارک ویزای آمریکا باید ترجمه گردد و آیا نیاز به تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری را هم دارد؟

کلیه مدارکی که به زبانی غیر از زبان انگلیسی می باشد برای مصاحبه سفارت آمریکا باید ترجمه رسمی گردد اما نیازی به تاییدیه وزارت امور خارجه و یا مهر دادگستری را ندارد. شایان ذکر است نیازی به ترجمه پاسپورت نمی باشد .

 

برای گرفتن ویزای توریستی آمریکا نیاز به دعوت نامه دارم؟

الزاما نه و در صورتیکه مدارک قوی مالی و سرمایه گذاری،مدارک قوی شغلی، مدارک ملکی اعم از آپارتمان، ویلا، باغ، زمین و ...، سابقه سفرهای خارجی به کشورهای انگلیس، کانادا، کشورهای عضو شینگن یا سابقه قبلی سفر به آمریکا را دارید می توانید برای دریافت ویزای توریستی آمریکا اقدام نمایید اما در صورتیکه دعوت نامه خصوصا از بستگان درجه یک خود در آمریکا داشته باشید قطعا کمک زیادی به قبولی ویزا می کند.

 

آیا باید برای ویزای دانشجویی آمریکا در وقت مصاحبه مدارک مالی ارائه بدهم؟

بله مدارک مالی برای درخواست ویزای دانشجویی آمریکا مورد نیاز هست و در غیر اینصورت مدارک اسپانسر مالی که می تواند پدر یا مادر باشد را باید در زمان مصاحبه همراه خود داشته باشید.

 

برای ویزای توریستی آمریکا چه مدارکی نیاز هست؟

بطور خلاصه مدارکی که مورد نیاز درخواست ویزای توریستی آمریکا می باشد شامل : مدارک شغلی، مدارک مالی، سند ملکی، سابقه قبلی سفرهای خارجی ( کانادا، انگلیس، کشورهای عضو شینگن، یا خود آمریکا و همچنین در صورت داشتن دعوتنامه نیاز هست علاوه بر این مدارک پاسپورت و شناسنامه ، کارت ملی، عکس 5*5 و ترجمه مدارک را باید همراه خود برای مصاحبه سفارت آمریکا ببرید.

 

به جز هزینه MRV FEE یا همان هزینه پردازش و بررسی مدارک باید هزینه دیگری برای وقت سفارت آمریکا پرداخت کنم؟

در مورد ویزای توریستی برای گرفتن وقت سفارت آمریکا و مصاحبه هزینه دیگری را سفارت دریافت نمی کند اما برای ویزای دانشجویی آمریکا علاوه بر پرداخت MRV هزینه SEVIS FEE که معمولا 350 می باشد نیز باید پرداخت گردد. البته هزینه SEVIS FEE تا چند روز قبل از مصاحبه هم قابل پرداخت می باشد.

 

پس از پرداخت واریزی سفارت آمریکا امکان بازگشت مبلغ وجود دارد؟

خیر در صورتیکه پرداخت هزینه آمریکا را انجام دهید این مبلغ بر اساس سیاست های سایت سفارت آمریکا غیرقابل بازگشت می باشد اما تا یک سال اعتبار دارد.

 

اگر پرداخت واریزی سفارت آمریکا را انجام دهم و وقت ها در کشور مورد نظر پر باشد می توانم کشور دیگری را برای مصاحبه سفارت انتخاب کنم؟

خیر متاسفانه پس از پرداخت هزینه واریزی وقت سفارت آمریکا امکان جابجایی مبلغ برای سفارت آمریکا در کشور دیگری را ندارید.

 

در صورتی که ویزای دانشجویی بگیرم می توانم پس از مدتی از آمریکا خارج و به کشور دیگری سفر کنم؟

در صورتیکه ویزای آمریکا به صورت مولتیپل صادر شده باشد می توانید با داشتن ویزای کشور دیگری که دارید از آمریکا خارج و سفر خود را انجام داده و مجدد به آمریکا بازگردید.

 

می توانم برای درخواست ویزای دانشجویی خانواده خود را هم به آمریکا ببرم؟

بله می توانید برای همسر و فرزندان خود درخواست پیوست ویزای دانشجویی آمریکا (F2) اقدام نمایید و در صورت قبولی به همراه خانواده خود به آمریکا بروید.

 

آیا تمام کشورهایی که سفارت آمریکا در آنجا مستقر هست می توانم برای مصاحبه سفارت آمریکا وقت بگیرم؟

خیر . بهتر است قبل از پرداخت وقت سفارت آمریکا در کشور مورد نظر مطلع شوید که آیا به ایرانیان اجازه مصاحبه می دهند و بعد اقدام کنید.

 

سفارت آمریکا در کدام کشورها برای ایرانیان سفارت های اصلی نام گرفته اند؟

سفارت های آمریکا در ترکیه، ارمنستان و امارات سفارتهای اصلی نام گرفته اند و سفارت های آمریکا در کشورهای نظیر عمان، قطر، پاکستان، آذربایجان و ... سفارتهای فرعی محسوب می شوند اما برخلاف تصور عامه این سفارتها شاید تنها تفاوتی که با سفارتهای اصلی آمریکا داشته باشند این است که معمولا کارمند فارسی زبان ندارند و باید زبان انگلیسی در زمان مصاحبه صحبت کنید کما اینکه چون مدت زمان وقت های باز سفارتهای اصلی آمریکا بسیار طولانی هست مسافرانی که زبان انگلیسی را خوب صحبت می کنند ترجیح می دهند به سفارتهای فرعی آمریکا مراجعه کنند

 

آیا سفارتهای اصلی آمریکا جواب دهی کوتاهتر یا بهتری از سفارت های اصطلاحا فرعی آمریکا دارند؟

خیر حتی ممکن هست سفارت های باصطلاح فرعی آمریکا به علت ازدحام کمتر مراجعه کنندگان با صبر و حوصله بیشتری برخورد کنند و زمان کمتری هم برای بررسی مدارک صرف شود و حتی بنابر آمار نیز سفارت های فرعی تعداد قبولی ویزای بیشتری نیز داشته باشند.
فقط نکته اینکه اکثر این سفارتها کارمند فارسی زبان ندارند و باید مصاحبه وقت سفارت به انگلیسی انجام گیرد.

 

برای گرفتن وقت سفارت آمریکا از چند وقت قبل اقدام کنم؟

با توجه به درخواست های زیاد وقت سفارت آمریکا برای ایرانیان بهتر است از حداقل سه ماه قبل اقدام به رزرو وقت سفارت آمریکا نمایید تا با نزدیک شدن به زمان مدنظرتان برای رفتن به آمریکا دچار استرس و نگرانی و صرف هزینه های مازاد نگردید.

 

اگر بلافاصله بعد از مصاحبه سفارت آمریکا افسر پرونده ویزا را بخواهد صادر کند می توانم پاسپورت را ندهم و برگردم و در اولین فرصت مجدد بروم و پاسپورت را بدهم؟

خیر. در صورتیکه بخواهید پاسپورت خود را برای الصاق ویزای آمریکا در اختیار افسر پرونده نگذارید معمولا ایشان پرونده شما را ریجکت و رد می کند .

 

آیا برای پیکاپ پاسپورت جهت الصاق ویزای آمریکا می توانم شخص دیگری را به جای خودم به سفارت آمریکا بفرستم؟

بستگی به سفارت آمریکا در آن کشور دارد ولی معمولا از این جهت مشکلی نیست و می توانید شحص دیگری را به وکالت از طرف خود اعزام کنید ولی بهتر است باز هم با سفارت آمریکا این موضوع را درمیان بگذارید تا دچار مشکل نشوید.

 

می توانم وقت سفارت آمریکا را بدون کامل پر کردن فرم DS-160 انجام بدهم؟

بله در صورتیکه نگران وقت های سفارت آمریکا هستید می توانید با پر کردن ابتدایی فرم و گرفتن کد DS-160 اقدام به پرداخت وقت سفارت آمریکا و گرفتن وقت نمایید و پس از آن تا قبل از مصاحبه فرصت دارید که فرم DS-160 را تکمیل و سابمیت کنید.

ویزای تحصیلی آمریکا

از دیرباز آمریکا به خاطر دارا بودن قویترین سیستم‌های آموزشی و در اختیار داشتن برترین امکانات جهت تحصیل و آموزش، نه تنها برای ایرانیان بلکه برای بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، محبوب‌ ترین مقصد جهت کسب علم و دانش با اخذ ویزای دانشجویی آمریکا به شمار می‌رفته است. از این رو بسیاری از علاقه مندان به تحصیل در خارج از کشور خود، از جمله هموطنان عزیز همواره در تلاش‌اند تا در صورت کسب امتیازهای لازم و داشتن شرایط مناسب جهت تحصیل به این کشور عزیمت نمایند. در این بخش قصد داریم تا شما هموطنان عزیز را با صفر تا صد اخذ ویزای تحصیلی آمریکا بیشتر آشنا کنیم، پس با سفرهالیدی همراه شوید.

بدون شک نخستین گام برای تحصیل در آمریکا، اخذ ویزای دانشجویی برای اجازه تحصیل یا ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری است. پیش از توضیح در مورد چگونگی اخذ ویزای تحصیلی آمریکا به معرفی انواع ویزای دانشجویی آمریکا می‌پردازیم.

 

انواع ویزای تحصیلی آمریکا

ویزای تحصیلی آمریکا یکی از انواع ویزاهای غیرمهاجرتی است، که به چهار دسته مختلف شامل F1 ،B2 ،M1 ،J1  تقسیم می‌شود.

 

ویزای F1

رایج ترین و پرطرفدارترین نوع ویزای تحصیلی آمریکا ویزای F1  است. این ویزا مخصوص متقاضیانی است که با قصد ورود به دانشگاه‌ها و کالج‌ها اقدام به ارسال درخواست جهت تحصیل در ایالات متحده آمریکا می‌کنند. از مزایای این ویزا امکان پیوست همسر و فرزند زیر 21 سال متقاضی اخذ ویزای تحصیلی آمریکا به وی می‌باشد. در واقع به همسر و فرزند زیر 21 سال دارنده ویزای تحصیلی آمریکا ویزای F2 تعلق می‌‌‌گیرد.

 

ویزای B2

این ویزا مخصوص متقاضیانی است که به صورت کوتاه مدت قصد تحصیل  یا گذراندن دوره کوتاه مدت در یکی از دانشگاههای آمریکا را دارند. معمولا این ویزا برای یک دوره 6 ماهه تحصیلی از طرف سفارت آمریکا صادر می‌شود و فاقد پیوست همراه می‌باشد، در واقع متقاضی ویزای B2  مجاز به پیوست کردن همسر یا فرزند نمی‌باشد.

 

ویزای M1

ویزای M1 یکی دیگر از انواع ویزاهای تحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی متقاضی تحصیل در آمریکاست، که مایل به گذراندن یک دوره‌ تحصیلی هستند که ماهیت اصلی آن آکادمیک نیست. در واقع متقاضیان اخذ ویزای M1  در یک موسسه فنی حرفه‌ای یا غیر آکادمیک درآمریکا می‌توانند به تحصیل بپردازند. دارندگان این ویزا به سان دارندگان ویزای F1  این امکان را دارند که همسر و فرزند زیر 21 سال خود را پیوست نمایند. درواقع متقاضی اخذ ویزای M1  با اخذ این ویزا، می‌تواند ویزای با ویزای M2  همسر و فرزند 21 ساله خود را پیوست نماید.

 

ویزای J1

این نوع ویزا به افرادی اختصاص دارد که به قصد تحقیق در مورد موضوعی یا تدریس دوره آموزشی اقدام به اخذ ویزای تحصیلی آمریکا کنند. در واقع ویزای J1   به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که به دنبال یک فرصت مطالعاتی در یکی از دانشگاههای آمریکا هستند، از این رو اصطلاحا به این ویزا، ویزای فرصت‌های مطالعاتی نیز گفته می‌شود. سقف مجاز این نوع ویزا معمولا دو سال می‌باشد و اگر متقاضی برای ادامه تحقیقات خود نیازمند فرصت بیشتری بود ملزم اخذ مجدد ویزاست، به گونه‌ای که متقاضی پس از اتمام دوسال باید از خاک آمریکا خارج شود و برای ادامه مطالعات خود، دوباره درخواست ویزا نماید. این نوع ویزا هم به سان ویزاهای F1  و  M1 این امکان را به متقاضی می‌دهد تا همسر و فرزند زیر 21 سال خود را پیوست نماید. در واقع با داشتن ویزای J1  امکان پیوست همسر و فرزند زیر 21 سال با صدور ویزای J2  وجود خواهد داشت.

 

چگونگی اخذ ویزای تحصیلی آمریکا

اخذ ویزای تحصیلی آمریکا در صورتی که متقاضی شرایط آن را داشته باشد، بر خلاف تصور از جمله ویزاهایی است که منع قانونی خاصی را حتی در زمان اجرای شدیدترین قوانین منع مهاجرتی ترامپ نیز در برنداشت. البته که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای دانشجویان ایرانی با اخذ ویزای تحصیلی آمریکا با چالش‌هایی همراه بود ولی در حال حاضر با انتخاب جو بایدن شرایط برای دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بهتر است.

شرایط عمومی و لازم جهت اقدام برای اخذ ویزای تحصیلی آمریکا شامل موارد زیر می‌باشد :

 1. متقاضی یک پیشنهاد پذیرش از یک موسسه تایید شده SEVP  دریافت نموده باشد.
 2. متقاضی با مدارک لازم اثبات کند که پیوند قوی و محکم و به عبارتی وابستگی با کشور خویش داشته باشد.
 3. متقاضی دارای تمکن مالی مد نظر دولت آمریکا باشد و بتواند توانایی‌های مالی خود را به دولت آمریکا اثبات نماید.
 4. متقاضی بتواند تسلط خود را در مهارت مکالمه زبان انگلیسی با مدارک معتبر به اثبات برساند.
 5. رشته تحصیلی و محل خدمت سربازی متقاضیان مرد نباید وابسته به ارگان‌های خاص و حساس باشد.

 

مراحل اخذ ویزای تحصیلی آمریکا

اخذ ویزای تحصیلی آمریکا در پنج مرحله شامل مراحل زیر انجام می‌شود :

 1. دریافت پذیرش از موسسات آموزشی تایید شده توسط SEVP.
 2. ثبت اطلاعات در سامانه SEVIS  و پرداخت کارمزد آن.
 3. درخواست ویزا و تکمیل مراحل آنلاین تشکیل پرونده.
 4. دریافت نوبت از سفارت و آماده شدن برای مصاحبه حضوری.
 5. شرکت در مصاحبه حضوری

 

مقاطع مختلف تحصیل در آمریکا

متقاضیان تحصیل در آمریکا براساس سن و شرایط متقاضی می‌توانند در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل شوند، این مقاطع شامل دوره های ابتدایی و متوسطه در دبیرستان است و پس از آن نوبت به دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و بالاتر در کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌رسد. شرایط اخذ ویزای تحصیلی آمریکا در هر مقطع متفاوت می‌باشد و به شرح زیر است:

 

مقاطع تحصیلی پیش از دیپلم

مدارس بین المللی در آمریکا به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و کودکان یا نوجوانان در صورتی که بدون حضور خانواده قصد تحصیل در این مقطع را داشته باشند باوجود کلیه امکانات رفاهی برای رفع نیازهای دانش‌آموزان امکان‌پذیر می‌باشد. در صورتی والدین کودکان قصد داشته باشند، مدت کوتاهی را در ابتدای تحصیل فرزندانشان در آمریکا حاضر باشند و پس از آن خاک آمریکا راترک نمایند با اخذ ویزای توریستی آمریکا این امکان وجود دارد. سال تحصیلی در آمریکا برای این مقطع از ماه سپتامبر آغاز و در ماه ژوئن به پایان می‌رسد. دوره تحصیل در مدارس آمریکا یک دوره 12ساله است و خود شامل شاخه‌های مختلف می‌شود. در این مقطع کودکان از سن 6 سالگی وارد مدارس می‌شوند و در طی مدت 5 سال تا 11 سالگی دوره دبستان خود را به اتمام می‌رسانند. پس از پایان دوره دبستان دانش‌آموزان وارد دوره متوسطه می‌شوند و از سن 11 تا 14 سالگی این دوره را پشت سرمی‌گذارند. سن 14 تا 18 سال که چهار سال پایانی برای دریافت مدرک دیپلم تلقی می‌شود، در واقع دانش‌آموزان دوره دبیرستان را به پایان می‌رسانند و پس از آن می‌توانند وارد کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا شوند. جالب است بدانید تحصیل در آمریکا از سنین 6 تا 16 سالگی اجباری است و برای سنین 3 تا 5 سال این امکان وجود دارد که به مهدکودک بروند و از آموزش‌های اولیه بهره‌مند شوند.

 

مقطع کارشناسی

متقاضیان تحصیل در این مقطع ملزم به ارائه مدارک تحصیلی 12 ساله و مدرک دیپلم می‌باشند. دانشجویان بین‌المللی برای تحصیل در این مقطع علاوه بر مدارک تحصیلی 12 ساله پیش از دانشگاه ملزم به ارائه مدرک زبان آیلتس با نمره 6 هستند. تحصیل در این مقطع معمولا مدت 4 سال به طول می‌انجامد و ممکن است براساس رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل، این مدت زمان متفاوت باشد، به گونه‌ای که برخی از دانشجویان موفق می‌شوند در مدت 3 سال دوره کارشناسی را به پایان برسانند. جالب است بدانید که امکان تحصیل در مقطع کارشناسی بدون ارائه مدرک زبان انگلیسی در دانشگاه‌های آمریکا وجود دارد. متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی در صورتی که بخواهند بدون ارائه مدارک زبان در این مقطع تحصیل نمایند، می‌توانند به صورت غیرمستقیم وارد دانشگاه شوند، به این صورت که باید ابتدا مدت 2 سال وارد کالج شوند و پس از فارغ التحصیل شدن از کالج با مدرکی معادل مدرک کاردانی یا فوق دیپلم وارد باز کار یا در صورت تمایل وارد دانشگاه شوند.

 

مقطع کارشناسی ارشد

متقاضیان اخذ ویزای تحصیلی آمریکا برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر مدرک زبان انگلیسی ملزم به ارائه ریز نمرات، مدارک کارشناسی و فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی هستند. حداقل نمره آیلتس برای مقطع کارشناسی ارشد 7 الی 7.5 است و در برخی از رشته‌های تحصیلی علاوه بر ارائه مدارک زبان دانشجو باید مدارک GRE  یا GMAT  ارائه کند. جالب است بدانید دانشجویان رشته‌های مهندسی برای ورود به دانشگاههای با گرید بالا علاوه بر ارائه مدارک زبان ملزم به قبولی در آزمون GRE  یا GMAT  هستند، همچنین برای دانشجویان رشته حقوق و نظیر آن قبولی در آزمون LSAT  و برای دانشجویان رشته پزشکی قبولی درآزمون MCAT  از الزامات ورود به دانشگاه می‌باشد. البته همانطور که اشاره شد قبولی در آزمون‌های مذکور تنها شرط ورود به دانشگاههای  خاص و برتر آمریکا با گرید بالاست و برای ورود به دانشگاههای عمومی تر آمریکا و تحصیل در رشته‌های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد داشتن همان مدارک زبان کفایت می‌کند.

 

مقطع دکترا و بالاتر

تحصیل در مقطع دکترا در آمریکا به سان مقاطع دیگر دارای مسیر چندان همواری نیست، به گونه‌ای که متقاضیان اخذ ویزای دانشجویی در این مقطع ملزم به ارائه مقالات علمی معتبر، سوابق کاری مرتبط و درخشان در زمینه رشته تحصیلی خود می‌باشند. هرچه مدارک ارائه متقاضیان مقطع دکترا از نظر سطح علمی و عملی بالاتر باشد، مسیر دانشجوی دکترا برای ورود به یکی از دانشگاههای آمریکا هموارتر خواهد بود و استاد راهنما را برای پذیرش و تایید دانشجو  متقاعدتر می‌کند. متقاضیان و علاقه‌مندان به تحصیل در مقطع دکترا و بالاتر ملزم به ارائه مدارک و ریزنمرات خود در مقطع کارشناسی ارشد به صورت ترجمه رسمی هستند. به علاوه متقاضیان تحصیل در مقطع دکترا باید از طریق استاد راهنما موضوع تز دکترای خود را تعیین نمایند و با تایید وی اقدام به اخذ پذیرش از دانشگاه در مقطع دکترا نمایند. مدت زمان لازم برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاههای آمریکا بین 4 تا 5 سال است، به گونه‌ای که متقاضیان در در دوسال ابتدایی مقطع دکترا در کلاسهای تدریس و سمینارهای مختلف آموزشی شرکت می‌کنند و پس از پشت سرگذاشتن این واحدها، دو تا سه سال انتهایی را به تحقیق در مورد تز دکترای خود اختصاص می‌دهند.

 

بورسیه تحصیلی آمریکا

همه ساله دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا این فرصت را به دانشجویان نخبه و متقاضیان شایسته با رزومه‌های تاپ و برتر می‌دهد تا در مقاطع مختلف علاوه بر تحصیل کم هزینه یا رایگان بتوانند از امکانات رفاهی و کمک هزینه‌های زندگی در آمریکا بهره‌مند شوند. بورسیه تحصیلی آمریکا براساس شرایط متقاضی و دانشگاه محل تحصیل، هزینه‌های تحصیل و زندگی دانشجو را یا به صورت کلی که شامل همه هزینه‌هاست یا به صورت جزئی که شامل بخشی از هزینه‌هاست، پوشش می‌دهد.
جهت اخذ بورسیه تحصیلی آمریکا در هر مقطع پیش از هر چیز باید مواردی شامل معدل بالا، داشتن مدارک تحصیلی و مدارک آزمون‌های بین المللی از دانشگاهها و مراکز علمی معتبر، رزومه قوی، داشتن اختراعات و مقالات معتبر علمی در ژورنال‌های بین المللی، شرکت در مسابقات بین المللی و کسب رتبه‌های بالا، ارائه اسنادی معتبر مبتی بر داشتن مهارت و استعداد درخشان و اثبات دانش زبان انگلیسی در سطح بالا را در نظر گرفت، چرا که دولت آمریکا برای دانشجویان نخبه و با شرایط خاص اقدام به ارائه بورسیه می‌کند و دانشجویان با شرایط عمومی نمی‌توانند از بورسیه تحصیلی استفاده نمایند.

 

بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان

برخلاف بسیاری از کشورها، در آمریکا علاوه بر مقاطع دانشگاهی برای مقطع دبیرستان نیز براساس شایستگی‌های متقاضی امکان دریافت بورسیه تحصیلی وجود دارد. برای سنین 13 تا 18 سال، اصلی ترین شرط اعطای بورسیه تحصیلی کسب حداقل نمرات B+ معادل نمره 19 دانش‌آموز متقاضی در سه سال گذشته برای تمامی دروس است. در واقع سطح بالای تسلط به زبان انگلیسی و نمرات درخشان متقاضی از مهمترین شرایط برای دریافت بورسیه تحصیلی در این مقطع است. همچنین داشتن رتبه‌های برتر در المپیادهای علمی، داشتن مدال‌ در رقابت‌های ورزشی بین المللی، مهارت بالا در رشته ورزشی یا یا رشته هنری و کسب مدال، مدارک و جوایز در این عرصه‌ها می‌تواند به دریافت بورسیه تحصیلی کمک نماید.

بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی

بورسیه تحصیلی در این مقطع متفاوت است، به گونه‌ای که در بسیاری از دانشگاهها پس از سپری شدن ترم‌های نخست و ارائه رزومه تحصیلی و علمی مناسب علاوه بر رزومه و مدارک اولیه که جهت اخذ پذیرش ارائه شده، دانشجویان می‌توانند برای اخذ بورسیه در آمریکا اقدام نمایند و میزان تخفیفات و خدماتی که در ابتدا دریافت نموده‌اند را ارتقاء بخشند. حتی دانشجویانی که در ابتدا به طور عمومی موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه شده‌اند در ادامه پس از طی یک یا دو ترم می‌توانند مدارک لازم جهت دریافت بورسیه تحصیلی را ارائه دهند. اما به طور کلی برای دریافت بورسیه تحصیلی در این مقطع ارائه مدرک دیپلم با معدل بالای 18، نمره آیلتس حداقل 6.5 یا نمره تافل 100و همچنین قبولی در یکی از آزمون‌های GRE ، GMAT،SAT و...الزامی است. درضمن نداشتن گپ تحصیلی برای دریافت بورسیه در مقطع کارشناسی شانس دریافت بورسیه را افزایش می‌دهد.

 

بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

معمولا دریافت بورسیه در این مقطع کار چندان آسانی نیست، چرا که متقاضیان بسیاری برای دریافت بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام می‌نمایند. حجم بالای تقاضا سبب می‌شود تا دریافت بورسیه در این مقطع به کاری زمان‌بر تبدیل گردد. اما چالش دیگر برای دریافت بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر مربوط به دانشجویانی است که مقطع کارشناسی خود را در خاک آمریکا به اتمام نرسانده باشند. به عبارتی دانشجویانی که مقطع کارشناسی خود را در آمریکا گذرانده باشند شانس بیشتری برای دریافت بورسیه دارند. به طور کلی داشتن مدرک لیسانس معتبر با معدل بالای 16، داشتن توصیه‌ نامه از اساتید معتبر، ارائه مدرک آیلتس با حداقل نمره 6.5 یا تافل بیشتر از 80، ارائه یکی از مدارک GRE ، GMAT،SAT براساس رشته تحصیلی و در نهایت ارائه مقالات ISI  چاپ شده در ژورنال‌های معتبر.

 

بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا

همانطور که گفته شد تحصیل در مقطع دکترا در خاک آمریکا و اخذ پذیرش از دانشگاههای آمریکا در این مقطع کار چندان آسانی نیست، از این رو می‌توان دریافت که اخذ بورسیه در این مقطع ملزم به داشتن شرایط خاص و امتیازات و رتبه‌های علمی بسیار بالاست. متقاضی برای دریافت بورسیه تحصیلی در مقطع دکترا یا به عبارتی فاند آمریکا ملزم به داشتن رزومه علمی و تحقیقاتی قوی،داشتن مقالات معتبر چاپ شده در ژورنال‌های معتبر جهان، مدرک آیلتس 7 تا 7.5، توصیه نامه و انگیزه نامه قوی و قابل قبول است. بدون تردید با داشتن مدارک مذکور نظر اساتید راهنما را به خوبی می‌توانید جلب کنید و فاند آمریکا برای مقطع دکترا دریافت نمایید. معمولا بودجه بورسیه در مقطع دکترا بیشتر توسط سازمان‌های دولتی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت تامین می‌شود. برای دوره PHD  سه نوع کمک هزینه تحصیلی شامل فلوشیپ Fellowship، دستیار تحقیقاتی RA Research Assistantship، دستیار تدریس TA Teaching Assistantship تعریف شده است.

 

مدارک لازم جهت اخذ ویزای تحصیلی آمریکا:
 1. ارائه آخرین مدرک تحصیلی به همراه ریز نمرات و ترجمه آن ها
 2. ارائه مدرک زبان آیلتس یا تافل موردنیاز برای هر مقطع تحصیلی
 3. ارائه تمام صفحات پاسپورت متقاضی با حداقل 6 ماه اعتبار یا بیشتر
 4. ارائه رزومه انگلیسی
 5. ارائه توصیه نامه اساتید
  (حداقل 3 توصیه نامه برای مقطع فوق لیسانس و حداقل4 توصیه نامه برای مقطع دکترا)
 6. یک قطعه عکس 5*5 جدید
 7. پر کردن فرم DS 160 و تایید نهایی
 8. نشان دادن توانایی مالی برای پرداخت هزینه تحصیل یا ساپورتر مالی
 9. در صورتی که مقاله نوشته اید یا مهارت خاصی دارید در پروژه های تحقیقاتی، هنری، ورزشی مشارکت داشته اید با مدارک اثبات نمایید .
 10. ترجمه شناسنامه، کارت ملی ، در صورت داشتن کارت پایان خدمت
 11. سعی کنید با مدارک کامل و بی نقص آفیسر را متقاعد کنید که پس از اتمام تحصیل قصد بازگشت دارید.
 12. رائه انگیزه نامه قوی تحصیلی
 13. برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه تاییدیه مقالات داخلی و ارائه پروپوزال تحقیقاتی قوی در رشته تحصیلی
 14. ارائه نامه پذیرش دانشگاه و ارائه پذیرش اساتید دانشگاه‌های مورد نظر برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
 15. ارائه عدم سوء پیشینه و ارائه گواهی نامه سلامت
 16. ارائه اجاره نامه و بیمه نامه
 17. ارائه تمکن مالی مناسب

چنانچه قصد اخذ ویزای تحصیلی آمریکا را دارید، می‌توانید با کارشناسان و مشاوران ما در سفرهالیدی تماس حاصل نمایید.

به علاوه جهت گرفتن وقت سفارت آمریکا برای انجام مصاحبه و انگشت نگاری می‌توانید به سایت سفرهالیدی مراجعه نموده و به صورت غیرحضوری درخواست خود راثبت نمایید و با پرداخت امن آنلاین با خیالی آسوده از دیگر خدمات اخذ ویزای کشورهای مختلف بهره‌مند شوید.

ویزای توریستی آمریکا

جهت دریافت ویزای توریستی آمریکا ابتدا باید مدارک مورد نیاز را داشته باشید تا شانس گرفتن ویزای آمریکا بیشتر شود. سپس باید وقت سفارت آمریکا را تهیه کنید. سفارت آمریکا چون در ایران فعالیت ندارد به ناچار باید از کشورهایی که سفارت آمریکا در آن کشورها مستقر هست وقت سفارت را دریافت کرد و سپس برای مراحل انگشت نگاری یا همان FINGER PRINT و مصاحبه یا INTERVIEW در سفارت آمریکا حاضر گردید. جهت گرفتن و تعیین وقت سفارت آمریکا با توجه به حجم بالای درخواستهای تعیین وقت بهتر است از ماه ها قبل برنامه ریزی نمایید.

برای تعیین وقت سفارت آمریکا بطور معمول باید ابتدا هزینه ( MRV FEE ) آن را پرداخت نموده و سپس می توانید وقت مورد نظر خود را در سایت سفارت آمریکا بررسی و اقدام به گرفتن وقت سفارت آمریکا نمایید.

توصیه سفر هالیدی به مسافران عزیز اینست که این مهم را به شرکت های معتبر و حرفه ای که تجربه اینکار را دارند واگذار فرمایید در غیر اینصورت تمام مراحل پر کردن فرمها و آماده سازی مدارک و تعیین وقت سفارت و واریزی سفارت را به دقت انجام دهید .

شایان ذکر است که پرداخت وقت سفارت آمریکا در کشورهای مختلف متفاوت است که از آن جمله پرداخت با کردیت کارت (VISA CARD,MASTER CARD ) و یا به صورت پرداخت دستی در بانک کشوری که سفارت آمریکا در آن کشور مستقر هست انجام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی آمریکا(B1/B2) بشرح ذیل است :

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

ترجمه شناسنامه و کارت ملی

یک قطعه عکس 5*5 جدید

پرینت سه ماهه حساب بانکی ( به زبان انگلیسی ) که نشان دهنده توانایی مالی برای تامین هزینه های سفر را دارید.

ترجمه سند ملکی خانه، ویلا، زمین و ...

ترجمه مدارک شغلی یا مدارک بازنشستگی یا دانشجویی

 داشتن سفرهای خارجی در پاسپورت جدید یا قدیمی ( همراه داشتن پاسپورت قدیمی در صورتی که سفرهای خارجی قوی دارید )

دعوت نامه ( در صورت داشتن دعوتنامه از بستگان درجه یک ساکن در آمریکا تاثیر بیشتری دارد.)

تاییدیه فرم DS -160

برنامه سفر خود از جمله مدت اقامت ، شهر مقصد در آمریکا، محل اسکان در آمریکا و هدف از سفر را همراه داشته باشید ( ترجیحا رزرو بلیت رفت و برگشت )

سعی کنید مدارکی ارائه دهید که اثبات کنند پس از موعد مقرر به کشور خود بازمی گردید مانند بلیت رفت و برگشت

بیمه مسافرتی شامل پوشش کامل درمانی و مالی تهیه کنید.

در صورتیکه سرمایه گذاری انجام داده اید با مدارک کامل و ترجمه شده این موضوع را اثبات کنید.

 مدارکی که نیاز به ترجمه انگلیسی دارند با مهر دارالترجمه کفایت می کنند و نیازی به تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه ندارد.

طول مدت بررسی و صدور ویزای توریستی آمریکا :

مدت زمان صدور ویزای توریستی آمریکا کاملا بستگی به نظر افسر مصاحبه کننده دارد و داشتن مدارک قوی مانند دعوتنامه از بستگان درجه یک ساکن در آمریکا، سفرهای خارجی قبلی خصوصا به آمریکا، کانادا، انگلیس، کشورهای عضو شینگن، ژاپن، مدارک شغلی قوی، سن، متاهل بودن و وضعیت مالی مناسب در تصمیم گیری آفیسر پرونده نقش بسزایی دارد.

در صورتی که آفیسر پرونده مجاب به صدور آنی ویزای توریستی آمریکا گردد پاسپورت شما را دریافت می کند و بین مدت زمان 3 تا 10 روز مراحل اداری را انجام داده و لیبل ویزای آمریکا را در پاسپورت شما درج می کند در غیر این صورت اگر نیاز به بررسی بیشتر باشد پاسپورت را دریافت نکرده و پاسخ دهی را موکول به بررسی بیشتر از یک تا چهار ماه یا حتی بیشتر مینماید ودر صورتیکه آفیسرقانع نشود پاسپورت شما را دریافت نکرده و اعلام ریجکتی یا رد درخواست خواهد کرد.

مدت زمان اعتبار ویزای توریستی آمریکا

مدت زمان ویزای توریستی آمریکا معمولا بین سه ماه تا ده سال متغیر بوده اما معمولا با توجه به روابط سیاسی سرد بین دو کشور آمریکا و ایران بین سه تا شش ماهه و برای یک بار ورود به آمریکا صادر می گردد.